U komt terug bij uw tandprotheticus waar 6 afpraken met u gemaakt worden voor het aanmeten van het kunstgebit op implantaten. Het maken van het kunstgebit op implantaten verschilt niet veel met het maken van een normaal kunstgebit.. uw tandprotheticus zorgt ervoor dat het gebit perfect op de implantaten past.

De afspraken die u met uw tandprotheticus maakt:

  1. 1e afdruk
  2. definitieve afdrukken
  3. beetbepaling
  4. proefprothese
  5. plaatsen van de prothese nacontrole

1. 1e afdruk

Tijdens dit bezoek worden de eerste proefafdrukken van de beide kaakdelen gemaakt. Met deze proefafdrukken van de beide kaakdelen gemaakt. Met deze proefafdrukken kan uw tandprotheticus speciale lepels maken.

2. Definitieve afdrukken

Met behulp van de speciaal voor u gemaakte lepels worden de definitieve afdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt. Hiermee worden de randlengte en de pasvorm vastgelegd.

3. Beetbepaling

Met een beetbepaling kan uw tandprotheticus zien hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de mond aanwezig is voor de Prothese.

Ook overlegt hij met u uw esthetische wensen en bepaalt hij samen met u de kleur en vorm van de te gebruiken tanden. Het is goed om foto’s van vroeger mee te nemen, zodat er een natuurlijk eindresultaat ontstaat.

4. Proefprothese

Tijdens deze afspraak controleert uw tandprotheticus of de tanden mooi in uw mond staan en of de kiezen goed op elkaar sluiten. De tanden en kiezen staan nog op een wasplaatje, waardoor de pasvorm van de prothese nog niet optimaal zal zijn.

5. Plaatsen van de prothese

De prothese is klaar en uw tandprotheticus plaatst deze in uw mond. Hij controleert uw nieuwe kunstgebit op esthetiek en pijnplaatsen. Ook uw spraak  en de aansluiting op de implantaten wordt gecontroleerd. U krijt daarnaast informatie over het onderhoud van de implantaten en de prothese. Ook krijgt u een volledige verzorgingsset.

U maakt een afspraak voor nacontrole. Uiteraard kunt u voor eventuele pijnklachten ook eerde contact opnemen met uw tandprotheticus.

6. Nacontrole

Uw tandprotheticus controleert de pasvorm en functie van het kunstgebit en zal waar nodig enkele correcties uitvoeren. Na deze laatste controle is de behandeling afgerond en komt u jaarlijks terug voor de reguliere controle.