Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken.

  1. Intake, kennismakingsgesprek
  2. Eerste fase implantologie
  3. Rustperiode
  4. Tweede fase implantologie
  5. Korte rustperiode
  6. Terug verwijzing naar uw tandprotheticus

1. Intake, kennismakingsgesprek

Om te beginnen ontvangt de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg u om samen met u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat we inzicht hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u op de vragenlijst aangeven. Na het invullen van deze vragenlijst inspecteert de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg uw mondholte.

Ook maakt hij een röntgenfoto van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto maakt de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg een behandelplan. Dit plan bespreekt hij met u. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen.

Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoedt, vult de tandarts-implantoloog of kaakchirurg samen met u de nodige (aanvraag)formulieren in. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten.

2. Eerste fase implantologie

Tijdens de eerste fase worden de implantaten (2 of 4) in uw onderkaak geplaatst. Deze behandeling neemt ongeveer een uur in beslag. U krijgt een plaatselijke verdoving. Als alle implantaten in uw onderkaak zijn geplaatst, dan wordt het tandvlees met hechtingen gesloten. Het is raadzaam om iemand te vragen met u mee te gaan bij deze behandeling. U kunt zich door de verdoving ook na de behandeling nog een beetje flauw voelen.

3. Rustperiode

Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden. Zo krijgt het bot de gelegenheid rond het implantaat vast te groeien. Een tot twee weken na de eerste behandeling worden de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts-implantoloog of kaakchirurg de situatie in de mond. Uw huidige kunstgebit wordt aangepast aan de nieuwe situatie en kan de gehele rustperiode gewoon worden gedragen.

4. Tweede fase implantologie

Bij deze behandeling wordt een tijdelijke opbouw op het implantaat geplaatst. Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken. U krijgt een plaatselijke verdoving en er wordt een klein sneetje in het tandvlees gemaakt.

5. Korte rustperiode

Na het plaatsen van de tijdelijke opbouw volgt een rustperiode van ongeveer twee weken. Zo krijgt uw tandvlees de gelegenheid om mooi te genezen.

6. Terug verwijzing naar uw tandprotheticus

Uw tandvlees is nu mooi genezen en de definitieve opbouw kan geplaatst worden. Hierop wordt het uiteindelijke gebit voor u gemaakt. De behandeling wordt afgesloten met een poetsinstructie en een controleafspraak.

U wordt nu door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg terug verwezen naar uw tandprotheticus voor het laten aanmeten van uw nieuwe kunstgebit.

gebit schroeven