Privacy- en cookieverklaring
Tandprothetische praktijk
Fred van der Linde

Indien u de website www.kunstgebitservice.info bezoekt, worden er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerkt.
Tandprothetische praktijk Fred van der Linde acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen hanteren wij een aantal kernwaarden:

• Informeren.
Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.

• Verzameling beperken.

Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
• Beveiligen.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

• Toestemming.

Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.

• Rechten van betrokkenen.

Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u
verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft. In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij
deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

• Het gebruik van persoonsgegevens:

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.